Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys


Den Norske Kirke
LEDIGE STILLINGER I KIRKEN PÅ VEGÅRSHEI

2.gangs utlysning.

Ledige stillinger som:

Trosopplærer 25% vikariat

Ungdomsarbeider 15% fast

Les mer
papers-576385 1280.png
Protokoll fra menighetsrådsmøter
Hei kan du lese protokoller fra menighetsrådsmøtene.
Les mer
pray-2558490  340
Ønsker du å være med i en bibelgruppe?
Vegårshei menighet ønsker å starte opp med bibelgrupper.
Les mer