Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
Kontakt oss

KALENDER

søndag 10 oktober
Vegårshei kirke
søndag 17 oktober
Vegårshei kirke
søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Vegårshei menighetsråd


Ingeborg Karine Dale Haugenes
Leder 
 
Telefon: 91852247   
Torvild Selås
Nestleder 
 
Telefon: 90507330   
Kjetil Myren
Medlem 
 
Telefon: 95920834   
Hilde Torjussen Øverland
Medlem 
 
Telefon: 91703559   
Jorunn Myre
Medlem 
 
Telefon: 90877081   
Jakob Einar Olimstad
Medlem 
 
Telefon: 91683437   
Gunnar Lindtveit
Sokneprest 
 
Telefon: 91198721 / 37170253   
Trond Lunder
1.vara 
 
Telefon: 41854574   
Liv Eikås-Homme
Kirkeverge 
 
Telefon:    
Liv Eikås-Homme
Kirkeverge 
 
Telefon: 94 16 30 84