Kalender
08 Desember
18:00 Lysmesse, Vegårshei kirke
15 Desember
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
17 Desember
20:15 Økumenisk kveldsbønn
18 Desember
17:30 Korvett
19 Desember
10:30 Babysang
24 Desember
15:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
25 Desember
12:00 Høytidsgudstjeneste, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program våren 2019

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Valgliste for Vegårshei sokn

1. Trond Lunder
2. Ingeborg Karine Dale Haugenes
3. Kjetil Myren
4. Torvild Selås
5. Odd Arild Dalen
6. Hilde Torjussen Øverland
7. Hanne Brattekleiv
8. Jakob Einar Olimstad
9. Åse Lauve
10. Knut Nærdal
11. Jorunn Myre


Det skal velges 6 medlemmer og 5 varamedlemmer. Nominasjonskomiteens kandidater er satt opp i prioritert rekkefølge.

Ved valget kan man levere stemmeseddelen uten endringer. Da får alle kandidatene på stemmestddelen èn stemme. Dersom du vil endre på stemmeseddelen kan du gi èn tilleggstemme til inntil tre kandidater. Du kan også gi personstemme til inntil tre andre valgbare personer i soknet ved å føre opp personnavnet på stemmeseddelen.

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 30.04.2019
 

Se tidligere utgaver »
Kontakt oss

Åpningstider: Mandag - torsdag kl. 8-15
Du finner oss i 2. etasje, til høyre når du kommer opp trappa.

E-post: kirkekontoret@vegarshei.kommune.no

Telefon: 37170263

Adresse: Molandsveien 11, 4985 Vegårshei
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Okhaldunga Times desember 2019

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/Okaldhunga.jpg 

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no