http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/daep2.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/konfirmanter_furuset_070914-29.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/heart-529607__340.png

KALENDER
09 August
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
30 August
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
06 September
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
13 September
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
20 September
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Vegårshei kirke
11 Oktober
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
18 Oktober
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
25 Oktober
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program våren 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Hvilken tangent blir din?

Menighetsrådet jobber aktivt sammen med ansatte om å opprettholde, fornye og utvikle aktiviteten i kirka.Vi satser friskt på å kunne både stimulere sang- og musikklivet enda mer, samt å skaffe oss et nytt piano. Det er prekært, fordi selv om det gamle kan høres fint ut, så kreves det nå hyppig stemming og vedlikehold. Det er også en stor sprekk inni, som gjør at stemming plutselig kan bli umulig.

Vi tenker at det lureste er å kjøpe et nytt kvalitetspiano med 5 års garanti, fordi vi tenker langt framover. Vi vil også kunne dra god nytte av å ha et slikt basisinstrument i orden, og kan derfor har større muligheter for utleie til konserter av ulik slag. Et godt piano trengs i alle sammenhenger, ikke minst til seremonier som bryllup og begravelser. Vi vil samle inn minst 120.000 kroner.
 
Det er menighetsrådet som er ansvarlig for selve innsamlingen, og kantor Inger Gammelsæter T. Hansen som er menighetens musikalske rådgiver for valg av instrument.

I disse tider er det kanskje ekstra hardt å brette opp ermene og sette i gang en slik innsamling. Men hver krone teller, og dette er noe som blir hele bygda til gode i mange tiår framover. Et godt instrument kan godt leve i 100 år. Vi inviterer alle som ønsker, både firmaer og privatpersoner å være med på dette. 


http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/piano-1835179_1280.jpgMenighetsrådet har jobba med dette nå i hele 2020. Vi ønsker et bra instrument med lang levetid som klinger godt i rommet til bruk for å lede allsang, solosang og instrumentalmusikk.
 
At det er korona-tid betyr jo at planer om konserter og andre arrangementer endret.  Men vi trenger like fullt et nytt piano, og derfor prøver å vi å sette i gang dette. Vi bidrar med konserter etter hvert som det blir mulig. 

De som vil være med på spleiselaget kan bruke Bidra.no for å gi en gave. Trykk her for å komme direkte til innsamlingen. 

Du kan også gi din gave dirkete på menighetens konto. Da settes bidraget inn på kontonr: 2938.20.05544 og merkes med "Piano".

Et bidrag kan også enkelt gis på menighetens Vipps på 505 848.

Dersom du har spørsmål kan du kontakte kirkeverge Maria N. Taxerås på menighetskontoret på tlf: 37170263 eller kirkekontoret@vegarshei.kommune.no


Menighetsrådet
ved Jorunn Myre

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 28.04.2020
 

Se tidligere utgaver »
Dåp

Her kan du logge deg inn for å fylle ut
innmeldingsskjema til barnedåp i
Vegårshei menighet


http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/Barnedap.jpg

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Nyhetsbrev mars 2020 - Etiopia

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/Zerithun-Nagasa_Etiopia-2019_foto-Marit-Mjolsneset-6-scaled-e1575550414347-1440x720-c-default[1].jpg

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no