Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 10 oktober
Vegårshei kirke
søndag 17 oktober
Vegårshei kirke
søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Gravferd, gravsetting av urne

Gravferd, gravsetting av urne

 

Det er ønskelig at urnen blir satt ned i graven så snart som mulig, og den skal gravsettes senest 6 måneder etter dødsfallet. På grunn av tele i jorda kan det bli nødvendig med en slik utsettelse i vinterhalvåret. 

 

Det er de pårørende selv som bør ta kontakt med kirkevergen angående nedsettelse av urnen. Vi sender melding til pårørende før nedsetting, hvis de ikke selv har tatt kontakt. Hvis man har valgt å ikke være til stede, får man beskjed når nedsettelsen er foretatt.

 

Det er nærmeste pårørende, oftest den som har underskrevet papirene ved kremasjonsbestillingen, som har disposisjonsretten over urnen. Dersom urnen gravsettes utenfor Vegårshei kommune, er det kirkevergen som fyller ut søknadsskjema og kontakter kirkegårdmyndighetene i den aktuelle kommunen hvor urnen skal settes ned.

 

Det er krematoriebestyreren som tar ansvar for å sende urner.