Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 10 oktober
Vegårshei kirke
søndag 17 oktober
Vegårshei kirke
søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Gravferd, en orientering.

Fester, fredningstid, feste og festeavgift

Hvem er fester? 
Ved et dødsfall blir den som besørger gravferden registrert som fester av graven, så sant kirkekontoret ikke får andre opplysninger om dette. Festerett kan bare innehas av en person. Det er de etterlatte som skal avgjøre hvem som skal være ansvarlig for graven/gravene. Når festeren dør, skal de etterlatte gi melding til kirkekontoret om hvem festet skal overføres til.


Fredningstid av gravstedet
Fredningstiden for både kistegravsted og urnegravsted er 20 år. Dette vil si at en fredet grav ikke kan benyttes om igjen før det har gått 20 år. Også på et familiegravsted med to eller flere graver festet ved siden av hverandre kan kun de ubenyttede gravene tas i bruk i fredningstiden.

Feste og festeavgift av gravsted
Når den første graven på et nytt gravsted tas i bruk, er denne graven en frigrav (betalingsfri) i 20 år. I tilfeller hvor det reserveres en grav (eller flere) ved siden av den som tas i bruk, betales det festeavgift fra første stund på denne/disse gravene og 20 år fram i tid. Når disse 20 årene har gått, gis det anledning til å feste graven ved å betale festeavgift videre. Det betales festeavgift for 10 år om gangen. Festeavgiften er fra og med 2018 kr. 400,– per år per grav.

Festers rettigheter og plikter
Fester har rett til å bestemme hvem som skal gravlegges i graven, og til å sette opp et gravminne på graven. Festeren har plikt til å holde graven i hevd. Fester plikter også å melde fra til kirkekontoret ved adresseforandring.