Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 2 oktober
Vegårshei kirke
søndag 9 oktober
Vegårshei kirke
søndag 16 oktober
Vegårshei kirke
søndag 23 oktober
Vegårshei kirke
søndag 6 november
Vegårshei kirke
søndag 13 november
Vegårshei kirke
søndag 27 november
Vegårshei kirke
søndag 4 desember
Vegårshei kirke
søndag 11 desember
Vegårshei kirke
lørdag 24 desember
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

VÆR MED Å BE FOR UKRAINA

Menigheten oppfordrer til å være med Ukraina i bønn.

Ønsker du en bønn å be kan du trykke på "LES MER", og se Kirkens Nødhjelps bønn og appell for Ukraina.

Ønsker du å komme sammen for å be?

Felles bønnesamlinger på mandager kl.1900, på Høgtun Bedehus.

Hjertelig velkommen.

Foto: Kirkens Nødhjelp

Appell og bønn for Ukraina fra Kirkens Nødhjelp

En alvorlig humanitær krise utvikler seg nå i Ukraina. Det er grunn til å frykte at mange
liv vil gå tapt, at et stort antall mennesker blir drevet på flukt og at sårbare grupper blir
rammet ekstra hardt. Kirkens Nødhjelp er nå i dialog med sine partnere i den globale
ACT-alliansen for å avklare hvordan de best kan møte de voksende humanitære
behovene.
Takket være midler som er samlet inn i Norge blant annet gjennom juleoffer og
fasteaksjonen, kan Kirkens Nødhjelp støtte katastrofeinnsats slik det nå er behov for i
Ukraina. De har foreløpig bevilget 1 million kroner fra innsamlede midler til å møte de
voksende humanitære behovene.

Be med oss om fred i Ukraina:

Gud, vi roper til deg i vår nød!
Vi ber for de mange som nå rammes av krisen i Ukraina. Gi utholdenhet og styrke til de
som er i ferd med å miste alt.
Beskytt de sårbare, gi styrke til de som har mistet sine nærmeste og sitt livsgrunnlag.
Gi håp hvor fortvilelsen er sterkest, mot og trygghet til å gå videre og styrke til ikke å gi
opp. Vi ber om fred!
Vi ber for de som er tilstede i katastrofen. Vær nær dem som bidrar til at mennesker blir
sett og får mat og vann, og hjelp til å redde livsgrunnlaget.
Hjelp oss å dele våre ressurser, til å forplikte oss til kjærlighet og medfølelse, og til å
gjenkjenne Guds ansikt hos hvert eneste menneske som lider.

Amen

 

 

Foto: Kirkens Nødhjelp

Av:    Publisert: 02-03-2022