Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 2 oktober
Vegårshei kirke
søndag 9 oktober
Vegårshei kirke
søndag 16 oktober
Vegårshei kirke
søndag 23 oktober
Vegårshei kirke
søndag 6 november
Vegårshei kirke
søndag 13 november
Vegårshei kirke
søndag 27 november
Vegårshei kirke
søndag 4 desember
Vegårshei kirke
søndag 11 desember
Vegårshei kirke
lørdag 24 desember
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Vegårshei kirkelige fellesråd har ledig stilling som organist/kantor/kirkemusiker i 30% fast stilling

Har du et ønske om å være organist i vår menighet, eller kjenner du noen dette kunne være aktuelt for?

Vegårshei kommune og sokn ligger øst i Agder, og er en innlandskommune med ca. 2100 innbyggere.

Vegårshei Menighet har ca 1185 medlemmer. Det er én kirke i soknet. Vegårshei har to offentlige kirkegårder; en ved kirka og en på Espeland, vest i bygda.

Staben består av kirkeverge/daglig leder i 75% stilling, sokneprest i 100% stilling, kirketjener/kirkegårdsarbeider i 70% stilling, trosopplærer i 25% stilling og ungdomsarbeider i 10% stilling. Klokkertjenesten blir delt på 3 frivillige.

 

Vegårshei kirkelige fellesråd har ledig stilling som organist/kantor/kirkemusiker i 30% fast stilling. 

Arbeidsoppgaver:

-          Lede og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet i soknet

-          Spille ved gudstjenester, begravelser, vielser, andakter/ sangstunder på institusjoner og ved andre menighetsarrangement.

-          Planlegge og medvirke ved musikkandakter, kirkekonserter og lignende

 

Kvalifikasjoner:

-          Organistutdanning. Annen relevant praksis og utdanning vil bli vurdert

-          Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring fra menighets- og gudstjenesteliv

-          Det er ønskelig at søker behersker både orgel og piano

-          Kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon

-          Evne til å arbeide ryddig og strukturert

-          God evne til å samarbeide og jobbe selvstendig

-          Beherske norsk skriftlig og muntlig

Personlige egenskaper:

-          Evne til å samarbeide og jobbe selvstendig

-          Lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet basert på lokal tradisjon, mangfold og nyskaping

-          God til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill

-          Samarbeide med instrumentalgrupper og solister

-          Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten

 

Vi tilbyr:

-          Spennende og varierte oppgaver

-          Lønns- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende tariffavtaler for kirkelig sektor

-          Pensjonsordning i KLP

 

 

Annet:/KANTOR/KIRKEMUSIKER

-          Personlig egnethet tillegges stor vekt

-          Ved ansettelse kreves politiattest uten anmerkninger

-          Medlem av Den norske kirke

-          Kvelds - og helgearbeid må påregnes

-          Førerkort klasse B og disponere bil

-          Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill

-          Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.

 

 

Søknadsfrist: 5.august 2022

Arbeidssted: Vegårshei kirke, Molandsveien 120, 4985 Vegårshei

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Jorunn Myre, menighetsrådsmedlem, tlf 908 77 081

Maria Nese Taxerås, kirkeverge, tlf: 90161892 (etter 1.august)

 

Søknad sendes til:        Vegårshei kirkelige fellesråd

                                         Molandsveien 11

                                          4985 Vegårshei

 

   eller                                           

   veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Av:    Publisert: 14-06-2022