Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 3 desember
Vegårshei kirke
søndag 10 desember
Vegårshei kirke
søndag 24 desember
Vegårshei kirke
mandag 25 desember
Vegårshei kirke
mandag 1 januar
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Vegårshei kirkelige fellesråd har ledig stilling som organist/kantor/kirkemusiker i inntil 30% fast stilling

Har du et ønske om å være organist i vår menighet, eller kjenner du noen dette kunne være aktuelt for?

Vegårshei kommune og sokn ligger øst i Agder, og er en innlandskommune med ca. 2100 innbyggere.

Vegårshei Menighet har ca 1185 medlemmer. Det er én kirke i soknet. Vegårshei har to offentlige kirkegårder; en ved kirka og en på Espeland, vest i bygda.

Staben består av kirkeverge/daglig leder i 75% stilling, sokneprest i 100% stilling, kirketjener/kirkegårdsarbeider i 70% stilling, trosopplærer i 25% stilling og ungdomsarbeider i 10% stilling. Klokkertjenesten blir delt på 3 frivillige.

 

Vegårshei kirkelige fellesråd har ledig stilling som organist/kantor/kirkemusiker i inntil 30% fast stilling. Stillingsstørrelsen kan tilpasses etter søkers ønske.

 

Arbeidsoppgaver:

-          Lede og videreutvikle det kirkemusikalske arbeidet i soknet

-          Spille ved gudstjenester, begravelser, vielser, andakter/ sangstunder på institusjoner og ved andre menighetsarrangement.

-          Planlegge og medvirke ved musikkandakter, kirkekonserter og lignende

 

Kvalifikasjoner:

-          Organistutdanning. Annen relevant praksis og utdanning vil bli vurdert

-          Det er ønskelig med ferdigheter og erfaring fra menighets- og gudstjenesteliv

-          Det er ønskelig at søker behersker både orgel og piano

-          Kjennskap til Den norske kirkes liturgi og salmetradisjon

-          Evne til å arbeide ryddig og strukturert

-          God evne til å samarbeide og jobbe selvstendig

-          Beherske norsk skriftlig og muntlig

 

Personlige egenskaper:

-          Evne til å samarbeide og jobbe selvstendig

-          Lede, utvikle og inspirere kirkemusikalsk aktivitet basert på lokal tradisjon, mangfold og nyskaping

-          God til å lede fellessang gjennom orgel- og pianospill

-          Samarbeide med instrumentalgrupper og solister

-          Har et menighetsbyggende perspektiv på tjenesten

 

 

Vi tilbyr:

-          Spennende og varierte oppgaver

-          Lønns- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende tariffavtaler for kirkelig sektor

-          Pensjonsordning i KLP

 

 

Annet:/KANTOR/KIRKEMUSIKER

-          Personlig egnethet tillegges stor vekt

-          Ved ansettelse kreves politiattest uten anmerkninger

-          Medlem av Den norske kirke

-          Kvelds - og helgearbeid må påregnes

-          Førerkort klasse B og disponere bil

-          Aktuelle kandidater innkalles til intervju og prøvespill

-          Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KAs tariffområde.

 

 

Søknadsfrist: 31.august 2023

Arbeidssted: Vegårshei kirke, Molandsveien 120, 4985 Vegårshei

 

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Maria Nese Taxerås, kirkeverge, tlf: 90161892

Jorunn Myre, menighetsrådsmedlem, tlf 908 77 081 

 

Søknad og CV sendes til: 

 

Vegårshei kirkelige fellesråd

Molandsveien 11

4985 Vegårshei

 

eller                                       

veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Publisert av: Nilsen, Leif Wikøren den 14-06-2022