Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 2 oktober
Vegårshei kirke
søndag 9 oktober
Vegårshei kirke
søndag 16 oktober
Vegårshei kirke
søndag 23 oktober
Vegårshei kirke
søndag 6 november
Vegårshei kirke
søndag 13 november
Vegårshei kirke
søndag 27 november
Vegårshei kirke
søndag 4 desember
Vegårshei kirke
søndag 11 desember
Vegårshei kirke
lørdag 24 desember
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

LEDIG STILLING SOM UNGDOMSARBEIDER I f.t. 30% STILLING

Har du et ønske om å være ungdomsarbeider i vår menighet, eller kjenner du noen dette kunne være aktuelt for?

Ledig stilling som ungdomsarbeider i f.t 30% stilling.

Stillingen er opprinnelig på 10%, med et 20% engasjement, totalt 30% frem til nyttår, med mulighet for forlengelse på hele eller deler av stillingen.

Aktuell kompetanse kan være:

-          Utdanning innen kristendom

-          Annen relevant erfaring og utdannelse

-          Personlig egnethet

Vi ønsker søkere som har interesse for og evne til å kommunisere med unge. Viktig er fleksibilitet, godt humør og evne til å arbeide i team. Vår stab består av prest, organist, kirkeverge/trosopplærer og kirketjener.

Arbeidstiden er fleksibel og kan tilpasses annen jobb.

Arbeidsoppgaver:

-          Ungdomskveld en fredag i måneden

-          Konfirmanter – deltakelse i undervisning sammen med prest og evt deltakelse på leir

-          Enkelte tiltak i ungdomsarbeidet i menigheten

Vi tilbyr:

-          Spennende og varierte oppgaver

-          Lønn- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende tariffavtaler for kirkelig sektor

Annet:

-          Personlig egnethet tillegges stor vekt

-          Ved ansettelse kreves politiattest uten anmerkninger

-          Det er krav om medlemskap i Dnk.

-          Kvelds-og helgearbeid må påregnes

-          Førerkort klasse B og disponere bil

-          Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KA’s tariffområde

 

Søknadsfrist: 5.august 2022

Tiltredelse: Snarest

For nærmere informasjon, kontakt:

Kjetil Myren, menighetsrådsmedlem, tlf 959 20 834

Maria Nese Taxerås, kirkeverge/trosopplærer: tlf 901 61 892 (etter 1.august)

 

Søknad sendes til:

Vegårshei menighet

Molandsveien 11

4985 Vegårshei

Eller

Veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Av:    Publisert: 14-06-2022