Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 11 juni
Vegårshei kirke
søndag 18 juni
Vegårshei kirke
søndag 9 juli
Vegårshei kirke
søndag 23 juli
Vegårshei kirke
søndag 6 august
Vegårshei kirke
søndag 27 august
Vegårshei kirke
søndag 3 september
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Prisoversikt tjenester Vegårshei kirkelige fellesråd

Høst ved Vegårshei kirkeHer finner du en prisoversikt over de ulike tjenestene i Vegårshei kirkelige fellesråd.

Prisoversikt Vegårshei kirkelige fellesråd 2022  

 

Tjeneste 

 

 

 

 

Pris 

Gravstell, sommerhalvåret 

 

1800,-  

Salg av selvvanningskasse 

 

800,-  

Salg av selvvanningskasse med nedsetting  

 

1400,-  

Festeavgift 

400,- per år (fakturers for 10 år av gangen)  

 

Bisettelser og begravelser for personer som ikke er bosatt i soknet 

1500,- 

Benyttelse av kirken ved bisettelser og begravelser for personer innen kommunen som ikke er medlem av Den norske kirke 

1000,-  

 

 

 

 

Nedsettelse av urne i navnet minnelund for innbyggere i kommunen 

8500,-  

Nedsettelse av urne i navnet minnelund for personer som ikke er innbygger i kommunen 

11500,-  

Reservering av urnegrav 

400,- per år (5 eller 10 års periode)  

Nedsettelse av urne i anonym minnelund for innbyggere i kommunen 

7000,- 

Nedsettelse av urne for personer som ikke er innbyggere i kommunen 

9000,-  

 

 

 

 

Leie av kirke til vielser for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, samt for personer som ikke er bosatt i soknet (Uten organist) 

3000,- 

Leie av kirke til vielser for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, samt for personer som ikke er bosatt i soknet, med organist 

5000,-  

 

 

 

 

Leie av kirke, uten billettinntekter, for lokale arrangement  

1000,- 

Leie av kirke med billettinntekter  

1000,- + 10% av overskuddet av billettinntektene 

Leie av kirke ved større arrangementer eller konserter  

2000,- + 20% av overskuddet av billettinntektene  

 

Publisert av: Maria Nese Taxerås den 28-11-2022