Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 11 juni
Vegårshei kirke
søndag 18 juni
Vegårshei kirke
søndag 9 juli
Vegårshei kirke
søndag 23 juli
Vegårshei kirke
søndag 6 august
Vegårshei kirke
søndag 27 august
Vegårshei kirke
søndag 3 september
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Velkommen til Vaffletreff

Her finner du oversikt over innslag på Vaffeltreff.

Hver tirsdag kl.17.00 - 19.00 er du hjertelig velkommen til Vaffeltreff i kantina i Vegårsheihallen.

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Det arrangeres av diakoniutvalget i Vegårshei menighet.

Hver tirsdag er det ulike innslag i form av musikk, sang eller ord for dagen.

 

9.mai - Ellen Haugdal-Fjell har tankestrek med utgangspunkt i våren

16.mai - NB på biblioteket. Allsang og Grieg-musikk ved Andrea Maini

23.mai - Odd og Selma Olsen deltar med sang, musikk og små innspill

30.mai -  NB IKKE VAFFELTREFF

6.juni -  Kari Garthus har tankestrek

13.juni - Knut Sunde har tankestrek

 

 

Ta kontakt på tlf: 91852247 dersom du øsnekr å bidra som frivillig med innslag eller servering.

 

Publisert av: Maria Nese Taxerås den 09-01-2023