Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Vegårshei kirke
søndag 12 februar
Vegårshei kirke
søndag 19 februar
Vegårshei kirke
søndag 5 mars
Vegårshei kirke
søndag 12 mars
Vegårshei kirke
søndag 19 mars
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Vil du ha et godt råd?

Vil du være med og gi Vegårshei et godt menighetsråd? Eller kjenner du noen som kan utfordres til å sitte i vårt menighetsråd?

Neste høst er det kirkevalg. Det betyr at vi skal velge nytt menighetsråd i vår menighet.

Menighetsrådet møtes ca en gang i måneden og soknepresten er medlem, i tillegg til 6 valgte medlemmer.

I vår menighet er vi særlig opptatt av disse sakene:

 • Trosopplæring og ungdomsarbeid
 • Møtesteder også utenfor gudstjenestene
 • Nytt orgel i Vegårshei kirke

Utenom dette, jobber menighetsrådet også med diakoni og kirkens omsorgstjeneste, planer innenfor kirkemusikk, menighetsrådet er med og legger overordnete føringer for gudstjenesten og konfirmasjonsundervisningen - for å nevne noe.

En nasjonal undersøkelse blant sittende menighetsrådsmedlemmer viser at et stort flertall trives og opplever det som meningsfylt å være med i menighetsrådet.

Vil du være med på laget?

Kontakt daglig leder Maria Nese Taxerås på tlf 90161892 om du lurer på noe eller har lyst til å stille til valg.

Kandidater til menighetsrådsvalget må vi ha på plass innen 31. mars, valget foregår 11. september.

 

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Bli med!

 

Kan du tenke deg å stille på liste til valget? Ta kontakt med Jakob Einar Olimstad (91683437) eller Hilde Torjussen Øveland (91703559) som sitter i nominasjonskomiteen.

 

Derfor bør du stille til valg til menighetsrådet

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

 1. bruke dine talenter 
 2. få nye relasjoner i nærmiljøet
 3. jobbe sammen med andre – for andre
 4. være med på å formidle kristen tro
 5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
 6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
 7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
 8. bidra til at kirken er åpen for alle
 9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
 10. bli bedre kjent med deg selv

 

Her er noen eksempler på menighetsrådets ansvarsområder:

 • Trosopplæring blant døpte mellom 0 og 18 år
 • Diakonalt arbeid (kirkens omsorgstjeneste)
 • Gudstjenester
 • Kirkemusikk
 • Fordeling av innsamlede penger
 • Utleie av kirken
 • Uttalerett ved ansettelser
 • Samarbeid med frivillige
 • Langsiktig planlegging av menighetens arbeid

Publisert av: Maria Nese Taxerås den 17-01-2023