Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Vegårshei kirke
søndag 12 februar
Vegårshei kirke
søndag 19 februar
Vegårshei kirke
søndag 5 mars
Vegårshei kirke
søndag 12 mars
Vegårshei kirke
søndag 19 mars
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Ledig stilling som ungdomsarbeider i 10% stilling.

Med mulighet for ekstra arbeid i 2023 i forbindelse med prosjektmidler.   

Aktuell kompetanse kan være: 

 • Utdanning innen kristendom 

 • Annen relevant erfaring og utdannelse 

 • Personlig egnethet 

Vi ønsker søkere som har interesse for og evne til å kommunisere med unge. Viktig er fleksibilitet, godt humør og evne til å arbeide i team. Vår stab består av prest, organist, kirkeverge/trosopplærer og kirketjener. 

Arbeidstiden er fleksibel og kan tilpasses annen jobb. 

Arbeidsoppgaver: 

 • Ungdomskveld en fredag i måneden 

 • Noe arbeid med konfirmanter – tidvis deltakelse i undervisning sammen med prest  

 • og evt deltakelse på leir 

 • Enkelte tiltak i ungdomsarbeidet i menigheten 

Vi tilbyr: 

 • Spennende og varierte oppgaver 

 • Lønn- og arbeidsvilkår i hht. gjeldende tariffavtaler for kirkelig sektor 

Annet: 

 • Personlig egnethet tillegges stor vekt 

 • Ved ansettelse kreves politiattest uten anmerkninger 

 • Det er krav om medlemskap i Dnk. 

 • Kvelds-og helgearbeid må påregnes 

 • Førerkort klasse B og disponere bil 

 • Tilsetting skjer på de vilkår som fremgår av lover og reglementer og tariffavtale for KA’s tariffområde 

 

Søknadsfrist: 27.februar 2023  

Tiltredelse: Snarest 

For nærmere informasjon, kontakt: 

Maria Nese Taxerås, kirkeverge/trosopplærer: tlf 901 61?892  

Søknad sendes til: 

Publisert av: Maria Nese Taxerås den 23-01-2023