Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 11 juni
Vegårshei kirke
søndag 18 juni
Vegårshei kirke
søndag 9 juli
Vegårshei kirke
søndag 23 juli
Vegårshei kirke
søndag 6 august
Vegårshei kirke
søndag 27 august
Vegårshei kirke
søndag 3 september
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

GUDSTJENESTESøndag 27.08.2023

Dag i kirkeåret: 13. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesus og den rike mannen
Dagens offer går til:

Prekentekst: Matt 25,14-30

Liturg: Gunnar Lindtveit
Organist

Dåp: Ja
Nattverd: Nei