Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

GUDSTJENESTESøndag 14.11.2021

Dag i kirkeåret: 25. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Den blinde ved Jeriko
Dagens offer går til: Stefanusalliansen

Prekentekst: Matt 14,22-34

Liturg: Gunnar Lindtveit
Organist Eirik Hodnemyr

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.