Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

KALENDER

søndag 5 februar
Vegårshei kirke
søndag 12 februar
Vegårshei kirke
søndag 19 februar
Vegårshei kirke
søndag 5 mars
Vegårshei kirke
søndag 12 mars
Vegårshei kirke
søndag 19 mars
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

GUDSTJENESTESøndag 19.03.2023

Dag i kirkeåret: 4. søndag i fastetiden
Tema for dagen: Herren skipar til påskehøgtida
Dagens offer går til: Barne og ungdomsarbeidet

Prekentekst: Joh 11,45-53

Liturg: Gunnar Lindtveit
Organist Inger Gammelseter Tallaksen Hansen

Dåp: Ja
Nattverd: Nei