Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 15 august
Vegårshei kirke
søndag 29 august
Vegårshei kirke
søndag 5 september
Vegårshei kirke
søndag 12 september
Vegårshei kirke
søndag 19 september
Vegårshei kirke
søndag 10 oktober
Vegårshei kirke
søndag 17 oktober
Vegårshei kirke
søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

GUDSTJENESTESøndag 12.09.2021

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Brød frå himmelen
Dagens offer går til: Menighetens misjonsprosjekt

Prekentekst: Matt 5,10-12

Liturg: Gunnar Lindtveit
Organist Eirik Hodnemyr

Dåp: Ja
Nattverd: NeiDersom du ønsker å delta på gudstjenesten kan du reservere deg en plass ved å trykke på knappen under.