Kalender
27 August
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei Kirke
03 September
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei Kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

 

 

Givertjeneste

VEGÅRSHEI MENIGHET-GIVERTJENESTE

I vår sendte Vegårshei menighetsråd ut en oppfordring om å støtte menighetsarbeidet i form av en givertjeneste. Det er en glede for rådet å melde om en svært positiv respons på oppfordringen. Mange nye givere har meldt seg, tidligere givere gjennom mange år har økt sitt bidrag, og andre har gitt engangsbidrag.

Som resultat av oppfordringen har det i første omgang vært mulig for rådet å øke stillingen til trosopplærer/ungdomsarbeider Maria Nese Taxerås fra 30% til 40% fra 1.september.

Det var inntil nå litt få av de nye salmebøkene i kirken. Rådet har derfor også vedtatt å gå til innkjøp av 30 flere, slik at en nå i alt vil ha 90 nye salmebøker.

Vegårshei menighetsråd takker for det positive utfallet av oppfordringen om å gi til menighetsarbeidet.

Vi vil også minne om at det til enhver tid er mulig å bidra til menighetens arbeid, enten ved å bli fast giver, eller ved å bidra med engangsbeløp.

Menighetens kontonummer i Vegårshei Sparebank er: Kto.2938.20.05544.

Per Fossing.

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke, har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 20.00.

 

Vegårshei kirke 13. august

Velkommen til gudstjeneste kl. 11.00. Prest Christopher Woie, organist Salve Kallevig og kirketjener Knut Kvisli.
Det blir dåp og kirkekaffe. Offeret denne søndagen går til Det norske Bibelselskap.

  
Av: Maria Mathilde Moland   Publisert: 27.07.2017
 
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt
Les Okhaldhunga times her
http://www.vegarshei.kirken.no/img/./sykehuset.jpg
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no