Søndagsskolen

logo NSSF

 

 

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke, har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 20.00.

 

Korvett

Denne invitasjonen har blitt delt ut til alle som går i 2 -5. klasse på Vegårshei skule.

Korvett har vært et tilbud som i mange år har blirr arrangert av Normisjon i kjelleren på Høgtun. Fra om med i høst blir dette drevet som et samarbeid mellom Normisjon og Vegårshei menighet. Vi møtes en onsdag i måneden fra kl 17.00-18.30.

Sammen skal vi hver gang få høre en ny fortelling fra bibelen, og se hvor denne historien hører til i den sammenhengende historien i bibelen. Til dette benytter vi et opplegg som heter Tidslinjen - den store fortellingen. Denne hjelper oss til å se en sammenheng mellom alle enkeltfortellingene vi hører fra bibelen, og hjelper oss til å plassere disse i en større sammenheng. Den tidslinje med tegninger fra hver enkelt fortelling er hengt opp i kjelleren på Høgtun, og ved hjelp av illustrasjoner lærer barna seg at alle fortellingen i bielen hører sammen.

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 13.09.2017
 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt
Les Okhaldhunga times her
http://www.vegarshei.kirken.no/img/./sykehuset.jpg
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no