Kalender
21 Desember
09:00 Skolegudstjeneste, Vegårshei kirke
12:00 Barnehagegudstjeneste, Vegårshei kirke
24 Desember
15:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
25 Desember
12:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

 

 

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke, har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 20.00.

 

Kulturkveld i Vegårshei kirke

Vegårshei Menighetsråd og Vegårshei Folkeakademi arrangerer en kveld viet reformasjonen i Norge og Martin Luthers teologi og salmer.

 

·        Kantor Andrea Maini vil spille musikk fra 1500-tallet og salmer av Luther.

·        Historiker Johannes Torstveit holder foredrag om «Reformasjonen i Norge».

·        Sokneprest Gunnar Lindtveit vil ta opp hovedlinjene i Luthers teologi.

 

Elever i 9. klasse fra Vegårshei skole slår opp egne teser fra vår tid på kirkedøra. Hvilken dør?

 

Gratis adgang.

 

Velkommen til en hyggelig og interessant kveld.

 

Vegårshei Menighetsråd og Vegårshei Folkeakademi 

  
Av: Maria Mathilde Moland   Publisert: 11.10.2017
 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt
Les Okhaldhunga times her
http://www.vegarshei.kirken.no/img/./sykehuset.jpg
Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no