Kalender
22 Juli
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
05 August
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
26 August
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
02 September
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
09 September
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
23 September
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Søndagsskole høsten 2018

 

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke, har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 20.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Kulturkveld i Vegårshei kirke

Vegårshei Menighetsråd og Vegårshei Folkeakademi arrangerer en kveld viet reformasjonen i Norge og Martin Luthers teologi og salmer.

 

·        Kantor Andrea Maini vil spille musikk fra 1500-tallet og salmer av Luther.

·        Historiker Johannes Torstveit holder foredrag om «Reformasjonen i Norge».

·        Sokneprest Gunnar Lindtveit vil ta opp hovedlinjene i Luthers teologi.

 

Elever i 9. klasse fra Vegårshei skole slår opp egne teser fra vår tid på kirkedøra. Hvilken dør?

 

Gratis adgang.

 

Velkommen til en hyggelig og interessant kveld.

 

Vegårshei Menighetsråd og Vegårshei Folkeakademi 

  
Av: Maria Mathilde Moland   Publisert: 11.10.2017
 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Okaldhunga Times Juni 2018

http://www.vegarshei.kirken.no/img/./Sykehuset_i_Okhaldhunga_15_02_2018.png

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no