Søndagsskolen

logo NSSF

 

 

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke, har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 20.00.

Bønnevegg

Bønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Stilling ledig

Vegårshei menighet i Aust-Nedenes prosti har ca 1200 medlemmer. Vi er nå i gjennomføringsfasen av trosopplæringsreformen i Den norske kirke, og ønsker en person som kan jobbe med å koordinere menighetens trosopplæring, samt gjøre annet ungdomsarbeid. Vi samarbeider også med Guds Menighet på Vegårshei.

Aktuell kompetanse kan være

 

-          Pedagogisk bakgrunn

-          Kristendomsfag

-          Relevant erfaring

 

Vi ønsker søkere som har interesse for og evne til å kommunisere med barn og unge. Viktig er fleksibilitet, godt humør og evne til å arbeide i team (sammen med vår stab som består av prest, organist, kirkeverge og kirketjener.)  Det er ønskelig med interesse for sang- og musikk.

 

Tiltredelse snarest. Lønn etter tariffbestemmelser. Pensjonsordning. Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. 

 

For nærmere informasjon kontakt:

Leder for Vegårshei Kirkelige Fellesråd: Kjell Wedø

kjell.wedo@c2i.net Tlf 93058612

Eller sokneprest: Elin Ann Øvensen elin.ann.ovensen@vegarshei.kommune.no Tlf 958 45451

Ref. Ellen Gryting, tidligere trosopplærer:

ellen@gryting.org Tlf 97141856

  
Av: Warmestad, Erik   Publisert: 04.09.2010
 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Okhaldhunga Times Mars 2018

http://www.vegarshei.kirken.no/img/./Sykehuset_i_Okhaldhunga_15_02_2018.png

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no