Kalender
25 Mars
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
29 Mars
18:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
30 Mars
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
01 April
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
02 April
11:00 Gudstjeneste, Taxerås skole
08 April
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
15 April
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
01 Mai
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

 

 

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke, har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 20.00.

 

Stilling ledig

Vegårshei menighet i Aust-Nedenes prosti har ca 1200 medlemmer. Vi er nå i gjennomføringsfasen av trosopplæringsreformen i Den norske kirke, og ønsker en person som kan jobbe med å koordinere menighetens trosopplæring, samt gjøre annet ungdomsarbeid. Vi samarbeider også med Guds Menighet på Vegårshei.

Aktuell kompetanse kan være

 

-          Pedagogisk bakgrunn

-          Kristendomsfag

-          Relevant erfaring

 

Vi ønsker søkere som har interesse for og evne til å kommunisere med barn og unge. Viktig er fleksibilitet, godt humør og evne til å arbeide i team (sammen med vår stab som består av prest, organist, kirkeverge og kirketjener.)  Det er ønskelig med interesse for sang- og musikk.

 

Tiltredelse snarest. Lønn etter tariffbestemmelser. Pensjonsordning. Det er krav om medlemskap i Den norske kirke. 

 

For nærmere informasjon kontakt:

Leder for Vegårshei Kirkelige Fellesråd: Kjell Wedø

kjell.wedo@c2i.net Tlf 93058612

Eller sokneprest: Elin Ann Øvensen elin.ann.ovensen@vegarshei.kommune.no Tlf 958 45451

Ref. Ellen Gryting, tidligere trosopplærer:

ellen@gryting.org Tlf 97141856

  
Av: Warmestad, Erik   Publisert: 04.09.2010
 

Se tidligere utgaver »
Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Okhaldhunga Times Mars 2018

http://www.vegarshei.kirken.no/img/./Sykehuset_i_Okhaldhunga_15_02_2018.png

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no