Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke
søndag 9 januar
Høgtun bedehus
søndag 23 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Ønsker du å være med i en bibelgruppe?

Vegårshei menighet ønsker å starte opp med bibelgrupper.

Vegårshei menighet ønsker å starte opp med bibelgrupper. Det finnes ingen bibelgrupper i menigheten i dag, og det ønsker vi å gjøre noe med. 

Så, dersom du kan tenke deg å være med i en bibelgruppe, ta kontakt med Maria Taxerås på kirkekontoret@vegarshei.kommune.no eller på tlf: 90161892. 

Når vi har fått inn flere som er interesserte i å være med i en gruppe, settes disse sammen og bibelgruppen er i gang. Menigheten ønsker at gruppene selv skal få lov til å bestemme hvordan de ønsker å legge opp samlingene sine. Dersom det er ønskelig kan sokneprest Gunnar Lindtveit lage opplegg som tar utgangspunkt i søndagens tekst. 

Snakk gjenre om dette med venner og bekjente. Det er ofte flere som sitter med et ønske om å være med i en bibelgruppe, men ikke ønsker å ta initiativet til dette selv. 

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/hands-1926414__340.jpg

Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 18-09-2020