Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 6 februar
Vegårshei kirke
søndag 13 februar
Vegårshei kirke
søndag 20 februar
Vegårshei kirke
søndag 6 mars
Vegårshei kirke
søndag 13 mars
Vegårshei kirke
søndag 20 mars
Vegårshei kirke
søndag 3 april
Vegårshei kirke
søndag 10 april
Vegårshei kirke
torsdag 14 april
Vegårshei kirke
fredag 15 april
Vegårshei kirke
søndag 17 april
Vegårshei kirke
mandag 18 april
Taxerås skole
søndag 1 mai
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Kontaktinfo til kirkekontoret

Kirkekontoret har for tiden en del vakanse, men kirkeverge og vikarprest er tilgjengelig på mobiltelefon og epost:

Kirkeverge Liv Eikås-Homme har kontortid på Vegårshei kirkekontor tirsdager 09.00-15.00.

Kan kontaktes på tlf 94 16 30 84

Epost: liv.eikas@amli.kommune.no

Vikarprest Christopher Woie, tlf 905 51 870

epost: chrwoie@gmail.com

 

Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 17-11-2021