Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
KALENDER

søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke
søndag 9 januar
Høgtun bedehus
søndag 23 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Kontaktinfo til kirkeverge

Kirkeverge Liv Eikås-Homme har kontortid på Vegårshei kirkekontor tirsdager 09.00-15.00.

Kan kontaktes på tlf 94 16 30 84

Epost: veg.kirkeverge@vegarshei.kommune.no

Av: Liv Eikås-Homme   Publisert: 17-11-2021