Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 3 mars
Vegårshei kirke
søndag 10 mars
Vegårshei kirke
søndag 17 mars
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Prisoversikt tjenester Vegårshei kirkelige fellesråd

Høst ved Vegårshei kirkeHer finner du en prisoversikt over de ulike tjenestene i Vegårshei kirkelige fellesråd.

Prisoversikt Vegårshei kirkelige fellesråd 2022  

 

Tjeneste 

 

 

 

 

Pris 

Gravstell, sommerhalvåret 

 

1800,-  

Salg av selvvanningskasse 

 

800,-  

Salg av selvvanningskasse med nedsetting  

 

1400,-  

Festeavgift 

400,- per år (fakturers for 10 år av gangen)  

 

Bisettelser og begravelser for personer som ikke er bosatt i soknet 

1500,- 

Benyttelse av kirken ved bisettelser og begravelser for personer innen kommunen som ikke er medlem av Den norske kirke 

1000,-  

 

 

 

 

Nedsettelse av urne i navnet minnelund for innbyggere i kommunen 

8500,-  

Nedsettelse av urne i navnet minnelund for personer som ikke er innbygger i kommunen 

11500,-  

Reservering av urnegrav 

400,- per år (5 eller 10 års periode)  

Nedsettelse av urne i anonym minnelund for innbyggere i kommunen 

7000,- 

Nedsettelse av urne for personer som ikke er innbyggere i kommunen 

9000,-  

 

 

 

 

Leie av kirke til vielser for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, samt for personer som ikke er bosatt i soknet (Uten organist) 

3000,- 

Leie av kirke til vielser for personer som ikke er medlem av Den norske kirke, samt for personer som ikke er bosatt i soknet, med organist 

5000,-  

 

 

 

 

Leie av kirke, uten billettinntekter, for lokale arrangement  

1000,- 

Leie av kirke med billettinntekter  

1000,- + 10% av overskuddet av billettinntektene 

Leie av kirke ved større arrangementer eller konserter  

2000,- + 20% av overskuddet av billettinntektene  

 

Publisert av: Maria Nese Taxerås den 28-11-2022