http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/daep2.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/konfirmanter_furuset_070914-29.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/heart-529607__340.png

KALENDER
12 Juli
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
26 Juli
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
09 August
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
30 August
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
06 September
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
13 September
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
20 September
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program våren 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Din stemme teller - Kirkevalget 2019

Hvordan hadde lokalsamfunnet vårt sett ut uten Kirken? Hvordan ville landet vårt vært uten en folkekirke? Det er nokså vanskelig å forestille seg. Kirken er til stede overalt i Norge. Den tar del i våre hverdagsliv og ved livets begivenheter. I sorgen og festen, i trøsten, sangen, leken og gleden. Kirken er åpen for alle, fra vugge til grav. Kirken har rom for deg! 

Hvordan vil du at kirken skal være? Ved Kirkevalget 8.-9. september har du mulighet til å påvirke: Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Det skjer i samme lokale som kommunevalget. Eller du kan forhåndsstemme fra 12. august til 5. september på menighetskontoret.

Forhåndsstemming på kirkekontoret 12. august - 5. september mandag - torsdag kl. 08.00 - 15.00

Valgdager
Søndag 8. september kl. 12.30 - 13.30 i Vegårshei kirke
Mandag 9. september kl. 08.00 - 20.00 i Vegårsheihallen og Tangen grendehus

 Nominasjonskomiteens liste ved menighetsrådsvalget:
 Trond Lunder
 Ingeborg Karine Dale Haugenes
 Kjetil Myren
 Torvild Selås
 Hilde Torjussen Øverland
 Odd Arild Dalen
 Hanne Brattekleiv
 Jakob Einar Olimstad
 Åse Britt Lauve
 Knut Nærdal
 Jorunn Myre


To valg
Kirkevalget er to valg: Du kan stemme på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet. 
Til menighetsrådsvalget i Vegårshei menighet har en gjeng flotte medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådet og lede menigheten de neste fire årene. Dette er et flertallsvalg, der du blant annet har mulighet til å gi kandidater en ekstrastemme. Kandidatene med flest stemmer blir med i rådet.
Ved valget til bispedømmeråd og Kirkemøtet stiller Bønnelista, Nominasjonskomiteens liste og Åpen folkekirke lister. Dette er et forholdstallsvalg, der det endelige rådet avspeiler både hvor mange stemmer den enkelte liste og også den enkelte kandidat fikk.

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester og leder bispedømmet sammen med biskopen. Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke. 
Fra juss til gudstjeneste

Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over mange temaer. Det kan være barne- og ungdomsarbeid, juss og økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og misjon. Rådene skal sørge for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet der du bor.
Første uka i august får alle medlemmene i Den norske kirke tilsendt et valgkort og en brosjyre om valget. Følg med i postkassa, møt opp og stem!  

Godt valg!


Visste du at…
• Ved kirkevalget i 2015 stemte 520 323 kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.
• Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved Kirkevalget 8.-9. september.
• Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.
• Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de fyller 15. 
• Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til soknepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet. 
• Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i Kirkevalget 2019.

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/kirkevalget_2019_profilbilde_14_180[1].jpg


Din stemme er med på å bevare Den norske kirke som landets
største demokratiske medlemsorganisasjon. Foto: Kirkerådet

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 01.08.2019
 

Se tidligere utgaver »
Dåp

Her kan du logge deg inn for å fylle ut
innmeldingsskjema til barnedåp i
Vegårshei menighet


http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/Barnedap.jpg

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Nyhetsbrev mars 2020 - Etiopia

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/Zerithun-Nagasa_Etiopia-2019_foto-Marit-Mjolsneset-6-scaled-e1575550414347-1440x720-c-default[1].jpg

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no