http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/daep2.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/konfirmanter_furuset_070914-29.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/heart-529607__340.png

Kalender
01 Mars
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
03 Mars
20:15 Økumenisk kveldsbønn
04 Mars
18:00 SIMEN
08 Mars
12:00 Ungdomsgudstjeneste, Vegårshei Forsamlingshus
11 Mars
17:30 Korvett
12 Mars
10:30 Småbarnstreff
22 Mars
11:00 Gudstjeneste, Vegårshei kirke
11:15 Søndagsskole
24 Mars
20:15 Økumenisk kveldsbønn
25 Mars
17:30 Korvett
26 Mars
10:30 Småbarnstreff
01 April
18:00 SIMEN
09 April
10:30 Småbarnstreff
15 April
18:00 Økumenisk kveldsbønn
22 April
17:30 Korvett

Søndagsskolen

logo NSSF

Program våren 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Stor kunstutstilling i Kristiansand Domkirke

«Den bibelske syklus» har besøkt en rekke kirkerom i inn- og utland. Fra Danmark, Island og Færøyene har Gullvåg og bildene reist til Jerusalem, Orknøyene, Frankrike og Polen. I Norge er bildene vist i Tromsø, Trondheim, Sarpsborg, Jevnaker og sist høst i Oslo Domkirke før den nå presenteres i Kristiansand Domkirke.

 - Bildene gjengir Bibelens grunnfortelling fra skapelse til oppstandelse. Maleriene vil henge ned fra taket og skape nye rom og nye steder å feste blikket i Kristiansand Domkirke. Kanskje vil tilstedeværelsen av kunsten også skape nye måter å forstå ordene på, og nye måter å høre musikken på, sier sokneprest Aud Sunde Smemo. Smemo håper mange vil komme til Domkirka flere ganger for å oppleve både kunsten og arrangementer i kirka.

 I regi av Lillesand Kunstforening
Det er Lillesand Kunstforening som har ansvaret for selve utstillingen, og har fått «Den bibelske syklus» av Håkon Gullvåg til Sørlandet. Brynjulv Rosenberg er kurator for utstillingen.

Gullvåg sier selv om utstillingen: «Hver gang jeg setter opp «Den bibelske syklus», så skapes det noe nytt. Slik er også kirkene med på å skape ny kunst.»

Kirkekunstner Håkon Gullvåg
Hå°kon Gullvå°g (1959) er en av Norges mest betydningsfulle og særpregede malere. Han er mest kjent som portrettør og som kirkekunstner. Portrettene av markante personer i Norge, kunstnere og samfunnstopper har vekket begeistring og skapt debatt. 

Bestilling fra Nidarosdomen
Den mest monumentale produksjonen kom i 2003-2005 da Gullva°g, pa° bestilling fra Nidaros biskop, produserte en hel bibelsk syklus pa° 15 store malerier. Disse ble vist som en midlertidig utsmykking i Nidarosdomen sommeren 2005 og utløste en nasjonal debatt om bruken av kunst i kirkerommet.

Mange arrangementer i Domkirka
I forbindelse med kunstutstillingen inviterer Kristiansand Domkirke til en rekke arrangementer, som konserter, aftensang, foredrag og samtaler som er knyttet opp mot maleriene og kunstutstillingen i kirkerommet.

Se facebooksiden Kunst i Domkirka for mer informasjon om arrangementene.

Sideutstilling på Sørlandets Kunstmuseum og Kirkens Bymisjon

En rekke kulturaktører samarbeider om arrangementer i forbindelse med utstillingen i Domkirka. Sørlandets Kunstmuseum stiller ett av Håkon Gullvågs store malerier i serien «Den bibelske syklus» samtidig med utstillingen i Domkirka. I kapellet hos Kirkens Bymisjon i Gravane i Kristiansand blir det også utstilling av bilder fra «Den bibelske syklus». 

Utstillingsperiode 9. februar – 13. april
Kunstutstillingen «Den bibelske syklus» åpnes offisielt i Kristiansand Domkirke søndag 9. februar, og vil kunne sees fram til 2. påskedag 13. april.

 Utstillingen er åpen på dagtid hver dag fra kl 11 – 14, og i forbindelse med arrangementer på ettermiddags- og kveldstid i Domkirka.

Se program her

 Velkommen!

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 28.01.2020
 

Se tidligere utgaver »
Dåp

Her kan du logge deg inn for å fylle ut
innmeldingsskjema til barnedåp i
Vegårshei menighet


http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/Barnedap.jpg

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Okhaldunga Times desember 2019

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/Okaldhunga.jpg 

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no