http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/daep2.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/konfirmanter_furuset_070914-29.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/heart-529607__340.png

Kalender
15 April
18:00 Økumenisk kveldsbønn
01 Mai
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
06 Mai
17:30 Korvett
07 Mai
10:30 Småbarnstreff
10 Mai
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
17 Mai
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
21 Mai
10:30 Småbarnstreff
31 Mai
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
03 Juni
17:30 Korvett
04 Juni
10:30 Småbarnstreff
07 Juni
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
14 Juni
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
28 Juni
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program våren 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Tiltak i forbindelse med korona-viruset

Alle gudstjenester i Vegårshei kirke er avlyst til og med 26. mars. Vi anbefaler alle våre medlemmer til å se på gudstjenester som sendes på NRK og lytte til gudstjenester som blir sendt på radio og nett. Følge gjerne med på kirken sine hjemmesider for informasjon, oppmuntring og andakter.

I ukene fremover vil vi følge helsemyndighetens råd, og ingen sosiale sammenkomster vil forekomme. Kontorene våre er stengt, men vi kan selvfølgelig nås på telefon. Ved spørsmål ring kirkeverge på tlf. 37170263 eller 90161892.

Vi fikk nylig beskjed om at alle konfirmasjoner skal flyttes til etter sommeren. Vi vil jobbe med å finne en løsning på dette og vi vil  informere alle som dette berører så snart som mulig.

Fasteaksjoenen, der konfirmantene skulle gått med bøsse for Kirkens Nødhjelp, er også avlyst. Vi oppfordrer likevel sterkt til at folk støtter aksjonen ved å vippse til 2426 eller ved å gi penger til innsamlingsaksjonen her.

Husk å være rause mot hverandre. Ring gjerne noen som du vet kan være engstelig på grunn av situasjonen, tilby hjelp til å handle til dem som sitter i karantene og lytt til helsemyndighetenes råd. Dette er noe vi står i sammen, og det er viktig at alle bidrar til å gjøre situasjonen best mulig for alle!

Andre nettsider som kan være aktuelle å benytte:

Digitale fellesskap gjennom Den norske kirke
Bønnevegg
Nettkirken
Kirkens SOS
Agder og Telemark bispedømme
Vegårshei kommune

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 17.03.2020
 

Se tidligere utgaver »
Dåp

Her kan du logge deg inn for å fylle ut
innmeldingsskjema til barnedåp i
Vegårshei menighet


http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/Barnedap.jpg

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Nyhetsbrev mars 2020 - Etiopia

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/Zerithun-Nagasa_Etiopia-2019_foto-Marit-Mjolsneset-6-scaled-e1575550414347-1440x720-c-default[1].jpg

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no