http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/daep2.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/konfirmanter_furuset_070914-29.png

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/heart-529607__340.png

KALENDER
30 August
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
06 September
11:00 Familiegudstjeneste, Vegårshei kirke
13 September
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
20 September
11:00 Konfirmasjonsgudstjeneste, Vegårshei kirke
11 Oktober
11:00 Gudstjeneste uten nattverd, Vegårshei kirke
18 Oktober
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke
25 Oktober
11:00 Gudstjeneste med nattverd, Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program våren 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

 

Ta vare på hverandre

Vi har startet på den første arbeidsuka i denne merkelige unntakstilstanden. Noen har fått det veldig travelt i sine jobber mens andre måtte plutselig stoppe helt opp med det de driver med. Noen er bekymret for sykdom for seg selv eller sine. Andre er bekymret for økonomien og arbeidsplassen sin. Vi er i veldig ulike situasjoner. 

De som er ensomme blir kanskje enda mere ensomme i denne tiden. For dem som sørger blir kanskje sorgen enda tyngre å bære. 

Som kirke har vi famlet oss litt frem på hvordan vi kan være kirke i denne situasjonen. I krisetider er kirken gjerne et sted man søker til. Det er ikke mulig nå, hvertfall ikke fysisk.
For dem som er på internett er det lagt ut ulike gudstjenester og andre ting, f.eks www.nettkirken.no, www.kirken.no 

Kirken på Facebook  
I vårt prosti har vi laget en egen Facebook-side der prestene og diakonen hver dag vil legge ut en andakt: Aust Nedenes prost. Følg gjerne den! Menighetene har også sine FB-sider. På sykehjemmet blir det delt ut en andaktsfolder siden vi ikke får komme på besøk.

Vi ber gjerne for deg!                                                                                                    
Hver dag ca kl. 12.00 vil vi be for vårt lokalsamfunn. Enten går vi i den lokale kirken om det er mulig eller sitter hjemme, vi tenner lys, ber for ordfører, rådmann, de som jobber på sykehjem og med helse og andre som har viktige stillinger i samfunnet. Vi vil be spesielt for dem vi vet har det vanskelig i denne tiden. Vi vil også gjerne ta dem som ønsker det med i bønn. Vi ønsker derfor å utfordre folk til å sende sine bønneemner til den lokale presten, diakonen så ta tar vi dem med i bønnene våre. 

Samtale                                                    
Ønsker noen en samtale ønsker vi å formidle at det bare er å ta kontakt;                                                         
Enten ved å ringe, sende sms, messenger eller mail så kontakter vi deg!

Selv om vi ikke kan komme på hjemmebesøk kan vi likevel snakke i telefonen.

Vi ønsker å være der som kirke selv om kirkene er stengt. Som biskopen vår minnet oss om i sin tale: Kirken er mye mer enn den fysiske bygningen, kirken er alle de som tror og søker Gud. 
Vi som er prester, diakon og mange andre ønsker å være der for folk i denne tiden!

Ragnhild E Floberg
Prost i Aust-Nedenes

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/study-862994__340.jpgKontaktinformasjon:
Sokneprest i Tvedestrand/ Dypvåg:
Bjørn Nome bn@tvedestrand.kirken.no tlf: 469 05 549
Sokneprest i Holt/ungd.prest:
Robert Knudsen rk@tvedestrand.kirken.no tlf: 940 52 400
Sokneprest i Risør:
Ellen Gryting ellen@risor.kirken.no tlf: 97141856
Sokneprest i Gjerstad:
Mecky,Michael Wohlenberg michael@kirkene.net tlf: 906 73 871
Sokneprest på Vegårshei:
Gunnar Lindtveit Gunnar.Lindtveit@vegarshei.kommune.no  tlf: 911 98 721
Sokneprest på Søndeled:
Albert Martin Walla a.walla@risor.kirken.no tlf: 922 92 409
Fungerende sokneprest i Åmli:
Christopher Woie:  chrwoie@gmail.com tlf: 905051870
Vikarprest:
Arne Lauvhjell brattsto@online.no tlf: 907 80 194
Prostidiakon:
Svein Birger Schøgren svein.schogren@gmail.com tlf: 913 04 872
Prost:
Ragnhild E Floberg prost@tvedestrand.kirken.no tlf: 90065245

  
Av: Maria Nese Taxerås   Publisert: 18.03.2020
 

Se tidligere utgaver »
Dåp

Her kan du logge deg inn for å fylle ut
innmeldingsskjema til barnedåp i
Vegårshei menighet


http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/Barnedap.jpg

Den Norske Kirke
Søk i kirken.no:
  
Menighetens Misjonsprosjekt

Nyhetsbrev mars 2020 - Etiopia

http://www.vegarshei.kirken.no/img/15_02_2018_Misjonsprosjektet/Zerithun-Nagasa_Etiopia-2019_foto-Marit-Mjolsneset-6-scaled-e1575550414347-1440x720-c-default[1].jpg

Linker
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Dagens bibelord
Størst av alt
Kirkesøk
Kundepålogging

Brukernavn:

Passord:

Copyright © 2015 Vegarshei kirkelige fellesråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no