Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

KALENDER

søndag 16 juni
Vegårshei kirke
søndag 7 juli
Vegårshei kirke
søndag 21 juli
Vegårshei kirke
søndag 11 august
Vegårshei kirke
søndag 25 august
Vegårshei kirke
søndag 1 september
Vegårshei kirke
søndag 8 september
Vegårshei kirke
søndag 22 september
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Nyheter

Gravstell på Moland og Espeland gravplasser

Vegårshei kirkelige fellesråd tilbyr gravstell hver sommer. 

Det er fester av graven som har ansvar for å holde graven og gravminnet i hevd. Mange steller gravene sine selv, men for noen kan det være en god ordning å få hjelp til dette. Det er ikke et krav at det må være plantefelt foran graven. Alternativet er gress som klippes av gravplassansatte. 

 

Vegårshei kirkelige fellesråd tilbyr stell av graver. Dette innebærer at graven beplantes vår, sommer og høst, og stelles gjennom sommersesongen. Gravplassforvaltningen bestemmer plantevalget.  Gravstelltjenesten innebærer at det settes ned en selvvanningskasse i bedet. Prisen på selvvanningskasser ligger mellom 800 – 1000 r og faktureres som en engangssum (varierer etter størrelse). Prisen for tjenesten er 1800 kroner per år. Faktura for årlig stell sendes ut hvert år, og tjenesten løper til den blir sagt opp. 

 

Det finnes også private firmaer som tilbyr gravstell. Opplysninger om disse kan finnes på nettet. 

 

Dette innebærer gravstellavtalen:  

Nedsetting av selvvanningskasse 

Planting av stemorsblomster før 17.mai  

Planting av sommerblomster 

Planting av lyng 

Luking og vanning gjennom sommeren (tilsyn ved grava minst hver 14.dag) 

Lyng fjernes før vinteren  

Pris: 1.800 kr i året  

 

Ekstra tjenester:  

Krans til allehelgen (legges ut uka før allehelgenssøndag) 

Krans til jul (legges ut uka før julaften)  

 

Bestilling 

Bestilling årlig gravstelltjeneste kan rettes til: 

Kirkekontoret på telefon 37170263 eller på e-post: kirkekontoret@vegarshei.kommune.no  

 

 

 

Publisert av: Maria Nese Taxerås den 11-08-2022