Vegarshei kirkelige fellesråd
Meny

Aktiviteter
Kontakt oss

KALENDER

søndag 10 oktober
Vegårshei kirke
søndag 17 oktober
Vegårshei kirke
søndag 31 oktober
Vegårshei kirke
søndag 7 november
Vegårshei kirke
søndag 14 november
Vegårshei kirke
søndag 28 november
Vegårshei kirke
søndag 5 desember
11:00 Lysmesse
Vegårshei kirke
søndag 12 desember
Vegårshei kirke
fredag 24 desember
Vegårshei kirke
lørdag 25 desember
Vegårshei kirke
lørdag 1 januar
Vegårshei kirke

Søndagsskolen

logo NSSF

Program høsten 2020

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Ansatte


Liv Eikås-Homme
Kirkeverge 
 
Telefon: 94 16 30 84   
Gunnar Lindtveit
Sokneprest 
 
Telefon: 91198721 / 37170253   
Gro Anita Nærestad
Menighetssekretær og trosopplærer 
 
Telefon: 37170263 / 95468640   
Maria Nese Taxerås
Daglig leder/kirkeverge og trosopplærer (permisjon) 
 
Telefon:    
Eirik Hodnemyr
Organist 
 
Telefon: 97569885   
Odd Rugnes
Kirketjener/graver 
 
Telefon: 95038204   
Lene Wadseth Myren
Ungdomsarbeider 
 
Telefon: 90781676   
Knut Kvisli
Kirketjenervikar 
 
Telefon: 97726244