Vegarshei kirkelige fellesråd
Tilgjengelighetserklæring

Alle nettsider krever nå en tilgjengelighetserklæring. Denne kan du lese ved å klikke på linken under

Les tilgjengelighetserklæringen
Meny

Kontakt oss

KALENDER

søndag 1 oktober
Vegårshei kirke
søndag 8 oktober
Vegårshei kirke

Felles bønnesamlinger

Vegårshei Normisjon, Guds Menighet og Den norske kirke har felles bønnemøter på Høgtun bedehus hver mandag kl. 19.00.

Bønnevegg

http://www.vegarshei.kirken.no/img/10_08_11_Vegaarshei_kirke/thXZK84HAZ.jpgBønnevegg hvor du kan skrive inn bønner eller tenne et lys

Ansatte


Gunnar Lindtveit
Sokneprest 
 
Telefon: 91198721   
Maria Nese Taxerås
Daglig leder/kirkeverge og trosopplærer 
 
Telefon: 90161892 / 37170263   
Tom Slåen Lied Lilleholt
Kirkegårdsarbeider / kirketjener 
tom.slaen.lied.lilleholt@vegarshei.kommune.no 
Telefon: 97010909   
Knut Kvisli
Kirketjenervikar 
 
Telefon: 97726244